Saltar apartados

Eleccions 2018

En el Consell de l'Institut Universitari de Materials celebrat el 17/10/2018 es va iniciar el procés electoral de renovació dels membres elegibles del Consell aprovant-se el Calendari electoral i triant-se per sorteig els membres de la Comissió Electoral.

President: Antonio Sepúlveda Escribano

President Suplent: Pedro Boix Giménez

Alumne (vocal titular): Carlos Quadrat Collados

Alumna (vocal suplent): Wynand Dednam

PAS (Secretari de la comissió) Francisco Javier Medina Ruiz

La comissió electoral constituïda el 22/10/2018 amb els membres titulars, d'acord amb el calendari electoral procedeix avui 22/10/2016 a la publicació dels censos dels col·lectius implicats.

D'acord  amb la Llei de protecció de dades i a la recomanació rebuda del Servei Jurídic i del Servei d'Informàtica , es comunica als col·lectius interessats que en la Secretaria Administrativa de l'Institut Universitari (planta 2ª de l'Edifici Fase II de Ciències dins del departament de Física Aplicada es troben els Censos dels 4 col·lectius per a la consulta dels interessats des d'avui fins al divendres 26/10/2018.

Recordem que els col·lectius a renovar representant són:

Cens Personal Investigador no doctor

Cens Personal Investigador en Formació

Cens Personal d'Administració i Serveis

Cens d'Alumnat

 

Una vegada publicats els censos s'obri el període de reclamació. Aquest període estarà obert del 27 al 28 d'octubre. Qualsevol reclamació haurà de presentar-se per escrit dirigit al President de la Comissió electoral indicant en registre que s'envie a la Secretaria Administrativa del IUMA.

 

Durant aquest període les persones que pertanyen a 2 col·lectius ( alumnes-pas, alumne-personal investigador no doctor, alumne- personal investigador en formació) hauran de presentar per escrit a quin col·lectiu s'adscriuen per al procés electoral. Si no comuniquen gens en el Cens Definitiu quedaran adscrits al col·lectiu que compte amb menor nombre d'integrants.

Una vegada conclòs el període de reclamació i el període d'adscripció voluntària a un col·lectiu per a aquelles persones que pertanyen a 2 col·lectius. Es procedeix a fer públic el cens definitiu per col·lectius que està per a la seua consulta en la Secretaria de l'Insituto Universitari de Materials.

 

Una vegada conclòs el període de reclamació i el període d'adscripció voluntària a un col·lectiu per a aquelles persones que pertanyen a 2 col·lectius. Es procedeix a  fer públic el cens definitiu per col·lectius que està per a la seua consulta en la Secretaria de l'Insituto Universitari de Materials.

 

Des de demà 06/11/2018 al 12/11/2018 inclòs els interessats podran presentar candidatura per col·lectiu per a açò hauran d'emplenar  aquest formulari i enviar-ho al President de la Comissió electoral una vegada passat per registre.

Una vegada conclòs el termini per a presentació de candidatures segons comunica el president de la comissió electoral

Es proclama provisionalment candidata pel col·lectiu PAS a Victoria Pilar Gómez Maestro

i s'indica que  s'han rebut fora de termini les candidatures de:

Col·lectiu INVESTIGADOR NO DOCTOR: Javier Quílez Bermejo

Col·lectiu ALUMNAT: Borja Ferrández Gómez

En estar fóra de termini aquestes candidatures es consideren nul·les. No havent cap candidat provisional per aquest col·lectius

S'obri un termini del 19-11 al 21-11 tots dos inclosos. Si durant aquest període hi ha alguna reclamació d'algun candidat d'algun col·lectiu que haguera presentat sol·licitud en termini i forma, i no haguera arribat a la Secretaria del IUMA per l'ajustat dels terminis, serà inclòs en el col·lectiu corresponent.

Conclòs el període de reclamació sense haver rebut la comissió electoral cap reclamació a la proclamació provisional de candidats.

Es procedeix a publicar la proclamació definitiva de candidats

pel col·lectiu PAS  queda proclamada  Victoria Pilar Gómez Maestro

La resta dels col·lectius queden sense representació.

En haver-hi l'el mateix nombre de candidats que representants en el col·lectiu pas i no haver-hi candidats en la resta dels col·lectius.

S'indica que no serà necessària la Jornada de votació.

 

 

.

 

 

 

 

Institut Universitari de Materials


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464