Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Institut Universitari de Materials

Premi Joves Investigadors IUMA-2020

IV EDICIÓ PREMIE JOVES INVESTIGADORS IUMA - BOUA 30/09/2020 

L'Institut Universitari de Materials d'Alacant (IUMA), segons l'acordat en la Reunió de la Comissió Permanent del Consell del IUMA celebrada el 11/07/2020, convoca un premi destinat a joves investigadors amb la finalitat d'incentivar la recerca en l'Àrea de Ciència i Tecnologia de Materials.

REQUISITS:

Els concursants hauran de ser joves doctors que hagen defensat la seua tesi doctoral entre l'1 de gener de 20172 i el 31 de desembre de 2019.

TERMINI I PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Del 01/10/2020 fins al 02/11/2020

Els concursants que vulguen participar en aquesta convocatòria hauran d'emplenar el formulari habilitat en l'adreça:

i aportar

-Un article científic del com el concursant s'autor. Aquest article ha de presentar un treball de recerca en l'àrea de Ciència i Tecnologia de Materials i haver sigut publicat (o estar acceptat) en una revista de l'àrea.

-Un Curriculum Vitae en format pdf en el qual haurà de constar, almenys, la informació relativa a: formació, resultats de recerca (articles (amb indicis de qualitat de la publicació), patents, comunicacions a congressos, etc.) i altres mèrits rellevants.

SELECCIÓ DE CANDIDATS:

Una comissió nomenada pel IUMA (ANNEX 1) a aquest efecte, seleccionarà d'entre tots els sol·licitants a tres investigadors que hauran de presentar de manera presencial el seu treball de recerca, si la situació sanitària ho permet, i es realitzarà a l’inici de les XVII Jornades Científiques de l’Institut Universitari de Materials, que se celebraran els dies 21 i 22 de gener de 2021.

Cadascun dels tres investigadors seleccionats realitzarà una presentació oral del seu treball, que serà pública i tindrà una durada de 40 min, no restringint-se la durada del torn de preguntes.

Dos experts en les àrees dels treballs presentats s'encarregaran de dinamitzar el torn de preguntes.

La puntuació dels candidats serà el resultat de les contribucions següents:

a) 40 %, valoració dels membres de la comissió seleccionadora dels finalistes.

b) 40 %, valoració de tres experts de l’àrea indicats als paràgrafs anteriors.

c) 20 %, valoració dels doctors presents en la presentació. En el cas que es realitze mitjançant una eina en línia, els doctors assistents que vulguen donar la seua valoració sobre les presentacions hauran d’indicar-ho prèviament pels mitjans que s’indicaran més endavant per a aquest propòsit.

La valoració tindrà en compte la qualitat del treball presentat pels candidats, el coneixement que hagen demostrat en l’àrea d’investigació i el seu curriculum vitae.

DOTACIÓ

1.- El guanyador del premi rebrà 1200 euros (a aquesta quantitat se li aplicaran les retencions fiscals en funció de la legislació vigent a Espanya).

2.- Els dos finalistes rebran 400 euros cadascun (a aquesta quantitat se li aplicaran les retencions fiscals en funció de la legislació vigent a Espanya).

A més, als tres investigadors seleccionats se'ls abonaran les despeses de viatge fins a un màxim de 300€, inclosa la seua assistència (si ho desitgen) a les Jornades del IUMA.

ANNEX1

La Comissió nomenada pel consell del IUMA per a la resolució de l'III Premi Joves Investigadors IUMA-2020 és:

Raúl Berenguer Betrián

Reyes Calvo Urbina

Miriam Navlani García

Enrique V. Ramos Fernández

Emilio San Fabián Maroto

Qualsevol dubte, consulta relativa a aquesta convocatòria contactar amb l'I.O. de materials a través del mail a iuma@ua.es

AVÍS:

La resolució dels tres finalistes al Premi Joves Investigadors del IUMA es publicarà amb un xicotet retard respecte de la data prevista (1-12-20). Els finalistes rebran la notificació oportuna.   

Per instruccions de la comissió es procedeix a publicar la llista dels tres candidats finalistes avui 04/12/2020.

AVÍS:

Seguint instruccions de la comissió, i per a substituir a un dels finalistes per renúncia, es publica de nou la llista dels candidats finalistes avui 21/12/2020

La fase final de la IV Edició del Premi Joves Investigadors IUMA 2020 tindrà lloc el divendres 22/01/2021 a les 9.30 hores via google meet.

Cadascun dels tres investigadors seleccionats realitzarà una presentació oral del seu treball, que serà pública i tindrà una duració de 40 min. No es restringirà la duració del torn de preguntes.

Tres experts en les àrees dels treballs presentats s'encarregaran de dinamitzar el torn de preguntes.

Coneix els nostres finalistes

Instruccions sobre el desenvolupament de la jornada de la fase final del IV Premi Joves Investigadors IUMA 2020

AVÍS:

S'informa que hi haurà un xicotet retard en l'hora d'inici de l'acte corresponent al premi joves investigadors IUMA. Encara que la sala meet estarà oberta des de les 9.00 hores, l'acte començarà a les 9.45 hores, amb la presentació de candidats i les exposicions.  

RESULTAT DE LA FASE FINAL:

D'acord amb la votació realitzada després de la presentació dels treballs dels tres finalistes, el guanyador de la IV Edició del Premi Joves Investigadors del IUMA és:

 

Aurelio García Valenzuela

Fotos final Premio Jóvenes Investigadores 2020

 

Des de l'IUMA volem felicitar el guanyador de la 4 edició del Premi Joves Investigadors IUMA, Aurelio García Valenzuela, i els dos finalistes, Carles Ros Figueras i María del Rocío Rodríguez Laguna, per la qualitat dels seus treballs científics i per les seues presentacions. Enhorabona als tres!!